Över 50 år med Albin motorer…

Motorreparationer i Kristinehamn grundades år 1966 av Åke Gustavsson. Åke hade då arbetat på Albin i tio år och hade en gedigen kunskap i motorerna. Albinmotorer 1991 anställdes Tony Gustavsson, Åkes son, i företaget och sedan 2004 är det Tony som driver verksamheten. Idag är även Åke’s andra son Thomas Gustavsson anställd i företaget.

Motorreparationer arbetar rikstäckande och även en del mot våra närmsta grannländer samt Tyskland, England och Spanien.

Söker Du erfarenhet och kunskap inom Albin motorer, då söker Du oss!